Overige organen

Overige organen

Betrokkenheid van zachte weefsels doet zich, behalve carpaletunnelsyndroom, bijna alleen voor bij AL amyloïdose. Macroglossie, pseudohypertrofische musculaire dystrofie, vergrote speekselklieren, en submandibulaire infiltratie van zachte weefsel komen vaak voor.

Carpaletunnelsyndroom is een veel voorkomend vroeg symptoom bij wild-type- en erfelijke ATTR amyloïdose.  Afzetting van TTR amyloïd is aangetroffen bij ongeveer een derde van de ouderen die carpaletunneldecompressie ondergaan.Ref:70 Een voorgeschiedenis van carpaletunnelsyndroom voorafgaand aan onverklaarde symptomen van hartfalen bij oudere patiënten dient een trigger te zijn voor vermoeden van cardiale ATTR amyloïdose.

Bron: Wechalekar – 2016 – systemic amyloidosis, Lancet