Gebruiksvoorwaarden

Herken Amyloïdose | Januari 2017

Deze  gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.herkenamyloidose.nl, bij het bekijken van de daarop geplaatste (beeld)materialen en bij het aanvragen van brochures, publicaties en andere materialen via de website.

De website wordt aangeboden door Pfizer, gevestigd aan de Rivium Westlaan 142 in Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34087728.

Artikel 1. Definities

1.1.  Google: de analytische dienst Google Analytics die wordt aangeboden door Google Inc. gevestigd aan de 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View.

1.2.  Materialen: alle materialen die geplaatst zijn op, of rechtstreeks toegankelijk zijn via de Website, zoals teksten, video’s, brochures en publicaties.

1.3.  MedKey: de logindienst die wordt aangeboden door MedNovius B.V. gevestigd aan het Standaardmolenerf 18 in Lochem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63868946.

1.4.  Pfizer: de farmaceutische organisatie Pfizer B.V. gevestigd aan de Rivium Westlaan 142 in Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34087728.

1.5.  Vimeo: de videodienst die wordt aangeboden door de Vimeo Inc. gevestigd aan de 555 West 18th Street in New York.

1.6.  Website: de website herkenamyloidose.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.  Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

2.2.  De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang u gebruik maakt van de Website of de Materialen.

Artikel 3. Gebruik van de Website

3.1.  De Website bevat informatie over medische aandoeningen en de diagnostisering en behandeling daarvan. De Website is bestemd voor medische professionals en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

3.2.  Uw eigen gezondheidssituatie of die van anderen kan altijd anders zijn en hoeft niet aan te sluiten bij de verstrekte informatie. U dient voor uw eigen ziekteverschijnselen of andere informatie omtrent ziektebeelden altijd zelf een arts te raadplegen.

3.3.  De Website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten. Pfizer is niet verantwoordelijk voor de informatie op de websites van derden en is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de websites van derden of de daarop geplaatste informatie.

Artikel 4. Account en toegang

4.1.  Bij het gebruik van de Website kan een account bij MedKey nodig zijn. U kunt een gratis persoonlijk account bij MedKey aanmaken op de website medkey.nl.

4.2.  Op het gebruik van MedKey zijn de gebruiksvoorwaarden van MedKey van toepassing. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website medkey.nl.

4.3.  Pfizer is niet de aanbieder van MedKey en is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van MedKey buiten de Website.

Artikel 5. Privacy

5.1.  Bij het gebruik van de Website worden persoonsgegevens van u verwerkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy- en cookieverklaring.

5.2.  Pfizer maakt op de Website gebruik van MedKey. Het is mogelijk dat MedKey persoonsgegevens van u verwerkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van MedKey op de website medkey.nl.

5.3.  Pfizer gebruikt Vimeo om eigen beeldmateriaal op de Website te tonen met de videospeler van Vimeo. Het is mogelijk dat Vimeo persoonsgegevens van u verwerkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy- en cookieverklaring van Vimeo op de website vimeo.com.

5.4.  Pfizer maakt op de Website gebruik van Google. Het is mogelijk dat Google persoonsgegevens van u verwerkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Google op de website google.nl.

Artikel 6. Onderhoud en aanpassingen van de Website

6.1.  Pfizer heeft het recht om de Website aan te passen.

6.2.  Pfizer spant zich in om de Website beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

6.3.  Pfizer onderhoudt de Website actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de Materialen berusten bij Pfizer en haar licentiegevers.

7.2. Pfizer verleent u het recht om de teksten en de documenten die op de Website worden gepubliceerd te kopiëren voor niet-commercieel gebruik, mits de teksten en de documenten niet worden aangepast. Iedere kopie moet worden voorzien van het bijschrift “© Pfizer 2017, Capelle aan den IJssel” en dient een verwijzing te bevatten naar de oorspronkelijke vindplaats van de betreffende tekst of het betreffende document.

7.3.  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om logo’s, merken, productnamen of soortgelijke aanduidingen van de producten en diensten van Pfizer uit de teksten en de documenten te kopiëren. Daarnaast mag u aanduidingen in de Materialen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere aanduidingen van Intellectuele Eigendom niet verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1.  De Website en de Materialen worden kosteloos door Pfizer aangeboden en zijn uitsluitend bedoeld als informatief hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten te delen. Het gebruik van de Website en de Materialen is geheel op eigen risico.

8.2.  Pfizer onderhoudt de Website en de Materialen actief, maar kan niet garanderen dat alle informatie actueel, volledig en juist is. Pfizer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de Website en de Materialen.

8.3.  De beperking van de aansprakelijkheid van Pfizer geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Pfizer.

Artikel 9. Contact en meldingen

9.1.  Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de Materialen, dan kunt u contact opnemen met Pfizer via [email protected]. We streven ernaar uw e-mail binnen tien werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Onze overige contactgegevens zijn te raadplegen via de contactpagina van Pfizer.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1.  Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2.  Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving niet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen over de Website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Pfizer gevestigd is.

Artikel 11. Slot

11.1.  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Pfizer worden aangepast. U wordt aangeraden om de voorwaarden regelmatig te raadplegen. Eventuele wijzigingen worden onder uw aandacht gebracht via de Website.

11.2.  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Pfizer zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18 Januari 2017.