De THAOS database

De THAOS (Transthyretine Amyloïdose Outcomes Survey) database: een wereldwijde bron voor ATTR amyloidose

THAOS is een 10-jarige, longitudinale, observationele registry dat toegankelijk is voor alle artsen die patiënten met transthyretine geassocieerde amyloïdose behandelen.

De doelstellingen van THAOS zijn:

  • Inzicht verschaffen in het natuurlijke beloop van de ziekte, inclusief de variabiliteit en de progressie van de erfelijke en verworven vormen van de ziekte
  • Beter begrijpen van de genotype-fenotype verhouding in transthyretine amyloïdose
  • Vergelijken van de ziekteprogressie en totale overleving bij patiënten met transthyretine amyloïdose met en zonder levertransplantatie
  • Evalueren van behandelingen die patiënten met ATTR amyloïdose kunnen bevoordelen
  • Bij elkaar brengen van een internationale groep van medisch deskundigen die aanbevelingen voor de behandeling van patiënten met transthyretine amyloïdose zal ontwikkelen

Financiële ondersteuning voor de THAOS database wordt door Pfizer verstrekt. De THAOS database staat onder toezicht van een wetenschappelijke raad bestaande uit wetenschappelijke en klinische experts, inclusief Pfizer vertegenwoordigers, op het gebied van amyloïd ziekten. Pfizer is de juridische eigenaar van alle gegevens en kan de gegevens gebruiken voor doeleinden zoals een registratie indiening.